ŞUANDA Tv2 İZLE ME SAYFASINDASINIZ!

 

KÜLTÜREL EROZYON
Değişen kültüre evrensel boyut katan televizyonlarda ilginç atılımlar görülmeye başlandı son günlerde. Kültür aktarımına büyük katkı yapan yayın organları son dönemlerde daha fazla tv seyrettirmek için değişik dikkat çekme pozisyonlarında. Son günlerde kendi yolunu çizmiş tv kanalları kendilerini farklı bi boyutta izletmek ve farklı bir bakış acısı getirmek için bu tarz kanallar dolayısıyla dünyaya açılım yapmakta. . Bunalardan en belirgin örneği de tv2.


Tv2 izlemek ayrı bir boyut katıyor insana. Farklı ülkelerin en çok izlenen dizi, film, çizgi dizi gibi içeriği zengin bir yayınla bu tv izletiyor kendini. Genel geçer dizi ve filmlerden sıkılmış izleyici kitlesine farklı bi nefes aldıran, farklı kültürler evimize kadar taşıyan bu tvyi izlemek bazen kaçınılmaz oluyor. Gençlerimi etkisi altına alan bu tv bazen de olumsuz yönde etkiliyor genç beyinkeri. Kimlik arayışı içinde olan gençler bu tvleri izleyip kendilerine çoğu zaman ters kimlik edinip toplumsal hayata uyum sorunları yaşıyabiliyor. Bu tür engelleri aşmak için başta rtük kurumu olmak üzere bir çok kurum kuruluş ve kişisel olarak bireylere çok iş düşüyor. Bir eğitimci gözüyle bakacak olursak bu olaya her türlü kültürel yeniliğe açık bir toplum olmak hedeflerimiz içerisindedir hayat durağanlığı gerektirmez ama bu değişimin kendi kültürel mirasımızı da zedelemesi, kendi kimliğimizi unutmamızı sağlamasını istemeyiz.

 

Bu tarz tvleri izlerken göze çarpan etkilerin başında aile ilişkileri dikkat çekmekte. Toplumu oluşturan temel unsur yabancı toplumlarda fazla önemsenmeyip ebeveyinlere isimleriyle hitap edilip, akrabalık kavramları göz ardı edilip, insanların yalnız yaşama sürüklendiği bireyselliğin ön planda tutulduğu değişlik içerikli film ve diziler gençlerimizi olumsuz etkilemekte. İçerik dışında kalan dış unsurlardan biri de çeviri konuşmaları. Yabancı dillerden çeviri içeren bu dizi ve filmler bazı zamanlarda komik durumlara düşürebiliyor çevirileri. her dilin kendine özgü yapısı ve duygusu vardır ve çevirmen bu dil yapılarını iyi bilmesi gerektiği gibi o duyguları da iyi yansıtması gerekir. Çeviri yapacağı dile de çevirisi yapılan dile de hakim olup tecrübeli bir çevirmen olması gerekir. Günümüzde günlük konuşma dillerini bilip de çevirisi yapılan dizi ve filmlerin anlam akışı bozulmakta ve bu da kültür aktrımında olumsuz etki yaratmakta. Bu tür dizi ve filmlerin çevirilerinde bazı kelimeler Türkçe karşılığı olduğu halde çevirilmeden olduğu gibi dilimize aktarılaması da dilimizi erozyona uğratmakta. Çoğu zaman bu olumsuzluklar yapımcılar tarafından fazla önemsenmemekte. Tv izlensin, düşük maliyetle olsun diye kaliteden yoksun birçok film ve diziyi ekrana getirip zaman ve emek kayıplarına sebep oluyorlar.


Bizlere düşense her türlü olumsuzluklara rağmen, değişmekte olan kültürümüzü ayakta tutup, değerlerimizi korumak adına daha dikkatli olmalıyız. Tv izlemeli ve elbette çocuklarımaza tv izletmeliyiz ama bilinçli bir tüketici olup eleştirel bakış açısıyla seçimlerimizi yapmalıyız ve yaptırmalıyız.